135. Bjørn Arild Gram (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
135
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Først til representanten fra Ungdommens nordiske råd. Det slo meg faktisk at jeg for ca. 25 år siden var her som medlem av Ungdommens nordiske råd i denne sal. Jeg tror kanskje at minister Kaikkonen også var her. Det var veldig gode innlegg fra UNR – det er bra.

Kina – det er et stort spørsmål, og jeg har ikke tid til å svare her. Men jeg konstaterer at også i NATOs nye strategiske konsept er Kina omtalt for første gang som en strategisk utfordring. De spørsmålene som tas opp her, er svært relevante, og jeg vet at i hvert fall for Norges del pågår det omfattende arbeid for å definere kritisk infrastruktur og avklare sårbarheter knyttet bl.a. til det som ble tatt opp her.

Donasjon til Ukraina er et annet veldig viktig spørsmål. Vi har jobbet veldig mye med det. De nordiske landene har stilt opp betydelig for Ukraina helt fra krigen brøt ut. Det er vi nødt til å fortsette med så lenge som nødvendig – i en kombinasjon av fortsatt å ta fra egne beholdninger, men i større grad er vi nødt til å ha nært samarbeid med industrien for å sikre de forsyningene som er nødvendige, i tillegg til at vi må satse stadig mer på trening og øving av ukrainske soldater.