136. Antti Kaikkonen (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
136
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Ensin tästä kriittisestä infrastruktuurista todettakoon, että osallistuimme Naton puolustusministerikokoukseen ministeri Gramin kanssa muutama viikko sitten, ja tuolla kokouksessa oli vahvasti esillä juurikin kriittisen infran suojaaminen ja Nato. Natolla on tässä oma roolinsa.

Mutta mitä tulee siihen, tarvitaanko Natoa kriittisen infrastruktuurin myynnin estämiseen, niin kyllä meidän ainakin Pohjoismaissa pitäisi ymmärtää tämä ilman Natoakin, että mitä tahansa ei kannata myydä kenelle tahansa.

Edustaja Adlercreutzin kysymyksiin vain Ukrainan avusta totean, että meidän pitää erikseen ja yhdessä varautua siihen, että meidän on syytä ja joudumme avustamaan Ukrainaa vielä pitkään. Tälle sodalle ei valitettavasti loppua näy. Ukraina selvitäkseen tarvitsee välttämättä apuamme, ja näin meidän pitää toimia.

Mitä tulee Nordefcon kehittämiseen, niin Nordefcon toimintaa totta kai tulee käydä läpi kansallisissa parlamenteissa ja lisäksi tietyssä määrin täällä Pohjoismaiden neuvostossa. Minusta se on riittävä ja toimiva malli, mutta se asia ei ole yksin minun päätettävissäni, vaan tästä totta kai tarvitaan aina aika ajoin laajempaa keskustelua.

 

Skandinavisk oversettelse

Angående denna kritiska infrastruktur vill jag först konstatera att vi deltog i Natos försvarsministermöte med minister Gram för några veckor sedan, och där diskuterade vi ingående den kritiska infrastrukturen och Nato. Nato har här en egen roll att spela.

Men vad gäller frågan om vi behöver Nato för att förhindra försäljning av kritisk infrastruktur så borde vi åtminstone i de nordiska länderna förstå, också utan Nato, att det inte lönar sig att sälja vad som helst till vem som helst.

När det gäller Adlercreutz’ frågor om bistånd enbart till Ukraina måste vi, var för sig och tillsammans, vara beredda på att vi bör och måste hjälpa Ukraina under en längre tid. Tyvärr är slutet på detta krig inte inom synhåll. Ukraina behöver absolut vår hjälp för att klara sig, och det ska vi ge.

Vad gäller utvecklingen av Nordefco måste Nordefcos verksamhet naturligtvis behandlas av de nationella parlamenten och dessutom i viss mån här i Nordiska rådet. Jag tycker det är en lämplig och fungerande modell, men det är inte upp till mig själv att avgöra, utan det behövs naturligtvis tidvis en mer omfattande debatt om detta.