17. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
17
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Hvilke nye strategier bør Norden samarbeide om? Jeg er for nordiske strategier hvis det er det beste middelet for å nå mål. Da må det være tematikk som andre ikke kan gjøre bedre, og at det er genuint nordisk som gjør en forskjell.

Representanten nevnte områdene cyber, energi og strategi mot både klima og kriminalitet. Jeg vil peke på to områder hvor jeg mener Norden bør tenke både lederskap og handling internt. Det ene er fornybar energi, hvor det er nødt til å komme betydelige nye mengder fra sol, vind på land, vind til havs, og hvor Norden kan komplementere hverandre og vi kan bygge videre på det nordiske kraftmarkedets erfaring. Det er én strategi. Så mener jeg Norden bør ha en levende havstrategi, fordi havene rundt de nordiske land er truet, og det er handling fra de nordiske land som kan gjøre en avgjørende forskjell.

Så var det spørsmål om Norge og EU, og da merket jeg at det var lett latter i salen – og det får jo være opp til salen. Det er ikke et tema som i dag er på den norske politiske beslutningsdagsordenen. Men det bør være en løpende debatt i våre land og også i mitt land om hvordan vi samarbeider i Norden og i Europa, og blant det er debatt om medlemskap. Det mener jeg er bra i demokratiet, men det er ikke et beslutningstema på den politiske dagsordenen i dag.