22. Mikko Kinnunen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
22
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Arvoisa herra presidentti! Kaikki lähtee luottamuksesta. Pohjoismaat ovat kumppaneina luotettavia ja vakaita demokratioita. Meillä on pitkä demokraattinen historia: se, mistä sovitaan, myös pitää. Yhteisellä arvopohjalla Pohjoismaat voivat yhdessä ajaa Pohjolan etua mutta myös vakautta ja rauhaa Euroopassa. Luottamus ei kuitenkaan pysy itsestään. Kysyn pääministereiltä: miten yhdessä vahvistamme ja ylläpidämme Pohjoismaiden välistä luottamusta?

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade herr president! Allt bygger på förtroende. De nordiska länderna är pålitliga och stabila demokratier. Vi har en lång demokratisk historia: Vi håller vad vi lovar. Tack vare en gemensam värdegrund kan de nordiska länderna tillsammans främja Nordens intressen men också stabiliteten och freden i Europa. Men förtroendet består inte av sig självt. Jag vill fråga statsministrarna: Hur ska vi tillsammans stärka och upprätthålla förtroendet mellan de nordiska länderna?