25. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
25
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Det er et godt og viktig spørsmål. Jeg mener det er to svar på det spørsmålet. 

Punkt én: De demokratiske landene som deler syn på grunnleggende verdier, må fortsette å møtes om Arktis. Så får vi finne den dagen hvor Russland kanskje kan tre inn.

Det viktigste vi kan gjøre for klimaet i Arktis, er ikke nødvendigvis i Arktis, men det er at vi som land når våre mål etter Parisavtalen, for Arktis er i dag et offer for utslipp fra hele verden. Så vi må reise til Sharm el Sheikh, og vi må gjennomføre i våre egne land de klimamålene vi har satt i en europeisk sammenheng. Vi må arbeide særlig opp mot land som er i utvikling og skal velge å gå en fornybar vei og ikke en kull-vei. Det er et veldig viktig bidrag til Arktis.

Så må de demokratiske landene i Arktis holde kontakten - om forskning, om miljø, om hav og om bærekraftig forvaltning.