255. Kathrine Kleveland (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
255
Speaker role
UKK
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! De nordiske utdannings- og forskningsministrene la fram den seneste forskningspolitiske rapporten på Nordisk råds sesjon i 2017. Rapporten beskrev den forskningspolitiske organiseringen. Det var nyttig. Utvalget ønsker nå en oppfølging av vedlegget til rapporten fra 2017, dvs. en redegjørelse mer fokusert på innholdet i forskningssamarbeidet.

I forslaget stiller utvalget en rekke spørsmål, f.eks.: Hvordan definerer og arbeider NordForsk med begrepet nordisk nytte i forhold til utlysninger og evalueringer av forskningsinitiativer? Hvordan bidrar NordForsks arbeid til oppfyllelsen av Visjon 2030 og FNs bærekraftsmål? Hvordan utfyller NordForsks forskningsprogram EUs forskningsprogram? Hvilke fordeler og ulemper ser NordForsk med politisk innflytelse kontra armlengdes avstand når det gjelder forskningssatsinger? På hvilken måte formidles forskningsresultatene slik at beslutningstakere og publikum best mulig kan bruke dem, og hva kan forbedres på det området?

NordForsk er en av Nordisk ministerråds viktigste institusjoner og bidrar til at nordiske ministre og parlamentarikere kan ta informerte beslutninger basert på fakta. Utvalget ønsker med rapporten å få større innsikt i NordForsks virksomhet, både utfordringer og resultater. Utvalget ønsker at rapporten legges fram på sesjonen i Oslo i 2023.