256. Riikka Purra (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
256
Person
Talerrolle
UKK
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr president! Nordisk Frihet har framlagt medlemsförslaget om vänskapsskolor och vänskap mellan läroinstitut. Målet med förslaget är att bygga broar och systematisera samarbetet mellan nordiska skolor. Utskottet för kunskap och kultur stöder enigt förslaget.

Samarbetet mellan vänskapskänslor är i dag ofta helt beroende av enstaka individer som lägger ned tid och energi. Vi behöver se på konceptet för vänskapsskolorna som långvariga relationer mellan elever, lärare och institutioner. Syftet med vänskapsskolor är att öka utbytet av kultur och erfarenheter mellan skolor och på så sätt öka intresset och kunskapen om andra nordiska länder. Därigenom ökar också intresset för att studera och arbeta i ett annat nordiskt land.

Utskottet hoppas att pengar avsätts från Nordplusprogrammet för vänskoleprojektet. Detta skulle säkert öka skolors och skolledningars intresse för projektet. Vänskoleprojektet skulle ingå i den nuvarande verksamheten som till exempel projektet Norden i Skolan.

Utskottet för kunskap och kultur föreslår Nordiska rådet att rekommendera Nordiska ministerrådet att sträva efter att konkretisera ramarna för det nordiska samarbetet på utbildningsområdet och möjliggöra vänskapsskolor och vänskap mellan nordiska läroanstalter för att främja nordisk samhörighet och bekräftelse av nordisk identitet.