259. May Britt Lagesen (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
259
Talerrolle
UKK
Status
Waiting for transcription
Dato

Jeg vil begynne med å takke statsråden for presentasjonen av ministerrådsforslaget om ny programperiode for Nordplus. På utvalgets vegne vil jeg også takke for den gode dialogen vi har hatt med ministerrådet for utdanning og forskning underveis og i utformingen av ministerrådsforslaget.

Nordplus er det viktigste programmet innenfor det nordiske samarbeidet når det gjelder å fremme mobilitet og samarbeid mellom studenter og utdanningsinstitusjoner i de nordiske og baltiske landene. Det er derfor svært gledelig at Ministerrådet nå foreslår å forlenge programmet med ytterligere fem år.

I dialogen, men også gjennom anbefalinger, har utvalget løftet fram behovet for at enkelte folkehøyskolestudenter kan søke mobilitetsmidler fra programmet. Derfor beklager utvalget at dette ikke har blitt hensyntatt, og Nordisk råd vurderer å komme tilbake med nye anbefalinger om akkurat denne problemstillingen.

Men: Det er nå gjort en utredning som viser svært gode resultater. Den viser at Nordplus er et velfungerende program, er til stor nordisk nytte og bidrar til økt student- og lærermobilitet i hele Norden. Derfor foreslår et samlet utvalg at Nordisk råd anbefaler Nordisk ministerråd å videreføre Nordplus i en ny programperiode 2023–2027.