266. Veronika Honkasalo (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
266
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Bästa president! Utifrån flera studier vet vi att barns och ungdomars tillgång till konst och kulturhobbyn är nära kopplat till barns och ungas socioekonomiska bakgrund. I en omfattande undersökning som gjordes i Helsingfors för några år sedan fick barn och unga som bor i de rikaste stadsdelarna en väldigt stor nytta av grundläggande konstutbildning, medan barn och unga i förorten hade helt andra möjligheter att delta i dessa verksamheter. Dessutom vet vi att ungdomar med sämre socioekonomisk ställning inte har samma tillgång till kultur och konst överhuvudtaget, på grund av höga biljettpriser et cetera. På grund av alla dessa skäl har Finlands regering planlagt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som också innehåller konst och kultur. Modellen syftar till att göra det möjligt för varje barn och ungdom att ha en trevlig och gratis hobby under vardagen. Evalueringarna visar redan nu att barn och ungdomar som inte tidigare har haft någon hobby överhuvudtaget har dragit stor nytta av Finlandsmodellen för gratis hobbyverksamhet.

Nordisk grön vänster har lämnat en reservation i samband med behandlingen av detta medlemsförslag. Vi vill att vi i stället för att rikta de redan mycket knappa kulturresurserna till barn och unga som redan har det bättre ställt ser till att alla barn och unga får tillgång till konsten och kulturen. Detta medlemsförslag kommer dessutom att kosta totalt 900 000 kronor. Det är en enorm summa pengar, samtidigt som finansieringen av etablerade aktörer som Orkester Norden är i riskzonen och hotas av att sluta på grund av de stora nedskärningarna vi har i utskottet. Den här typen av prioritering av resurser är inte ansvarsfull. Vi i Nordisk grön vänster anser att centret för musiktalanger når en liten del av ungdomarna, och att Nordiska rådet i stället ska arbeta för att alla barn och ungdomar har tillgång till och kan utöva konst och kultur. Detta är också en central jämställdhetsfråga.