27. Heléne Björklund (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
27
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Ärade president! Statsministrar! Det är inte otänkbart att situationen i Ukraina kraftigt kommer att försämras. Det kan också innebära att vi i det samlade demokratiska väst får en försämrad situation. Vi vet att våra nordiska länder varje dag utsätts för angrepp på olika sätt. Vi har skapat bra avtal mellan våra länder när det gäller det militära samarbetet. Hur ser ni på att utveckla det civila samarbetet? Behövs det några nya strukturer eller några nya lagar för att kunna göra det? Hur diskuterar ni den frågan?