276. Kathrine Kleveland (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
276
Speaker role
UKK
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Et enstemmig utvalg støtter Mittengruppens forslag til framtidens sirkulære bibliotek. Selv om bibliotekenes hovedoppgave er og bør være utvikling av demokratiet gjennom kunnskapsformidling, fri meningsdannelse og å fremme litteraturens status, har flere nordiske biblioteker utvidet med andre utlåns- og deletilbud. Eksempler er bl.a. det store nye norske biblioteket i Oslo, som har en egen syavdeling. På Helsingfors bibliotek kan man låne arbeidsredskaper, og det nye biblioteket i Malmö lager et verksted.

Ved å gjøre lokaler og verktøy av ulike slag tilgjengelig for dem som ikke har samme mulighet til å ha det selv, gjør det at kunnskapen om den sirkulære økonomien og bærekraftig utvikling kan øke. Den vil da øke i befolkningen gjennom praktisk erfaring. Utover dette er biblioteket også en møteplass, for eksempel for litteraturkvelder, utstillinger, språkopplæring og konserter.

Utvalget mener at erfaringene som små og store biblioteker i Norden har gjort seg i arbeidet med å fremme sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling, fortjener å spres til andre som ennå ikke har tatt steget. Dette må også deles. På den måten nås nye målgrupper, det skapes reell nordisk nytte, og forslaget bidrar også til å realisere visjonen om Norden som den mest bærekraftige og integrerte regionen.