277. Simon Holmström (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
277
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Värderade president! Vi vet alla innerst inne att den osunda konsumtionsbaserade ekonomi vi har i dag leder oss till fördärvet. Det är helt sjukt att det ska vara dyrare att reparera än att köpa nytt eller att produkter är gjorda för att åldras så snabbt så att vi behöver köpa nytt. Förut var motsatsen helt självklar – det finns många föregångare för den cirkulära ekonomin innan begreppet ens myntades. Trasmattan kanske är det bästa exemplet.

En traditionellt stark men ofta förbisedd organisation och institution i vårt nordiska samfund är biblioteket. Genom att fysiskt samla resurser kostnadsfritt för hela allmänheten gör biblioteket det som egentligen är hela grundtanken för delningsekonomin och den cirkulära ekonomin. Har du besökt Biblioteket Ode här i Helsingfors? Även om bibliotekens kärnuppdrag är och fortsättningsvis ska vara litteratur och media för allmän folkbildning, har många nordiska bibliotek, såsom Ode, gått in för att inkludera också andra låne- och delningstjänster, men också skapa förutsättningar för att reparera prylar, kläder, cyklar och annat.

Det här vill vi i Mittengruppen se mer av, och därför lämnar vi in just ett förslag till utskottet för kunskap och kultur om att starta ett program för kunskapsutbyte mellan nordiska bibliotek och andra aktörer för främjandet av cirkulär ekonomi, och att leda samtal länderna emellan om behovet av cirkulär ekonomi som en del av det nordiska bibliotekets uppdrag. Till vår glädje föreslår utskottet att Nordiska rådet ska anta förslaget – stort tack för det.

Ska Norden bli ledande på cirkulär ekonomi, då handlar det om att alla offentliga verksamheter drar åt samma håll. Lyckas vi med det kan biblioteken på sikt bli noder i omställningen till cirkulär ekonomi, och dessa noder kommer att kunna bli lokomotiv i arbetet att öka livslängden på material. – Tack.