278. Veronika Honkasalo (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
278
Speaker role
UKK
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Bästa president! De nordiska länderna är kända för sina stabila demokratier och höga nivå av jämställdhet. I det avseendet är grundskolan en viktig bas, både för att främja demokratin och motverka rasism och andra diskriminerande strukturer. Därför är det viktigt att det finns en antirasistisk grund där elever och lärare får verktygen att motverka och motarbeta rasismen konkret. Det innebär att lära sig kring rasismen i historien, det innebär att stärka värdegrunden och att kunna bemöta den rasism som elever får utstå dagligen.

Att få leva ett liv utan diskriminering är en mänsklig rättighet. I det måste vi nordiska länder ta vårt ansvar. Statistiken visar tyvärr att vi inte gör det. I och med att de nordiska länderna delar historia och strukturer i många avseenden finns det bevisligen nordisk nytta i att lära av varandra. Runt om i hela Norden arbetas det både nationellt och på lokal nivå med att möta utmaningar med rasism och främlingsfientligt i skolan, och det är en önskvärt att länderna lär och hämtar inspiration av varandra. En kartläggning av hur länderna arbetar med ett antirasistiskt perspektiv i skolan och en analys med goda exempel på metoder och verktyg som fungerar för att motverka rasism och främlingsfientlighet i skolan skulle med en gedigen kommunikationsinsats få stor spridning i Norden varvid sann nordisk nytta skulle uppnås.

Bästa president! Alla grupper i utskottet stöder förslaget utom en grupp, Nordisk frihet, som lämnade en reservation. – Tack.