279. Anna-Lena Blomkvist (Inlägg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
279
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Nordisk frihet har lämnat en reservation till betänkandet om antirasistiska läroplaner. Vi i Nordisk frihet anser inte att det behövs speciella antirasistiska läroplaner på nordisk nivå. Skolorna i de nordiska länderna behöver inte fler politiskt färgglada papper eller byråkratiska planer. Resurserna i skolorna behöver användas vettigare. I de nordiska skolornas läroplaner finns det redan nedskrivna planer för att förebygga mobbning. Det finns redan planer för att förebygga och minska diskriminering av alla slag.

All diskriminering och allt våld är förkastligt, och det hör absolut inte hemma i skolvärlden. Det är ett faktum att det sker rasistiska hatbrott i våra nordiska länder, till exempel otäcka förnedringsbrott som begås av unga mot unga. Detta är tyvärr alldeles för vanligt i en del av våra länder.

Våld och diskriminering ska självklart fördömas och förebyggas, speciellt i våra skolor. Detta gäller alla slags våld och diskriminering, inte bara sådana som är riktade mot en viss ras.