281. Anna-Lena Blomkvist (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
281
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

I Sverige fick man en ny läroplan i somras. Det behövs tid för implementering för att få kvalitet i en förändring. Jag vet att det i den nya läroplanen har tillkommit formuleringar om sexualitet, samtycke, relationer och värdegrundsarbete. Det finns och riktas mot alla åldrar. Arbetet mot mobbning, diskriminering samt våld och värdegrunder och mot rasism finns alltså redan.

I mitt sista stycke menar jag att alla raser ska räknas, inte bara en viss person eller en viss minoritet, utan det handlar om rasism mot alla.