282. Lulu Ranne (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
282
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Puheenjohtaja! Kannatan tietenkin tätä hylkyesitystä, ja totean sen verran, että koulujen tilanne on sellainen, että opettajien aika menee poliisityöhön, sosiaalihuoltoon, äitinä ja isänä toimimiseen, psykologeina toimimiseen. Olisi tietenkin tärkeää, että he saisivat keskittyä nykyisten suunnitelmien mukaiseen toimintaan, koska ne luovat jo erittäin hyvät puitteet sille, että tasa-arvoa voidaan edistää kouluissa. Ylimääräinen kuormitus, ylimääräiset raportit ja suunnitelmat eivät auta ketään. Me kaikki haluamme, että lapset voivat hyvin kouluissa ja lapsilla on kaikilla tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, mutta kaikkein tärkeintä – tai yksi kaikkein tärkeimmistä asioista – on se, että opettajia ei kuormiteta liikaa.

 

Skandinavisk oversettelse

Ordförande! Jag stödjer naturligtvis detta förslag om förkastande, och jag vill konstatera att situationen i skolorna är den att lärarnas tid går till polisarbete, till socialvård, till att agera mor och far, till att agera psykolog. Det vore naturligtvis viktigt att de fick koncentrera sig på den planerade verksamheten eftersom den skapar en mycket bra ram för att främja jämställdheten i skolorna. Överbelastning, onödiga rapporter och planer hjälper ingen. Vi vill alla att barnen ska må bra i skolorna och att alla barn ska ha lika möjligheter att lära sig, men viktigast av allt – eller en av de allra viktigaste frågorna – är att inte belasta lärarna alltför mycket.