287. Angelika Bengtsson (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
287
Talerrolle
UVN
Status
Waiting for transcription
Dato

President! På utskottet för välfärds vägnar vill jag framföra att utskottet beslutar om att inte gå vidare med Grön Vänsters medlemsförslag om en människorättsbaserad narkotikapolitik – det är högt och lågt i den här kammaren! De vill bland annat skapa gemensamma riktlinjer i våra nordiska länder gällande narkotikapolitiken.

Medlemsförslaget uppfattas av utskottet som en öppning för legalisering av narkotika. Det är en hållning och en linje som det inte finns majoritet för i utskottet. Det är en linje som utskottet anser i stället skulle öka tillgängligheten till narkotika, vilket i sin tur ökar risken för ett beroende. Vi i utskottet är helt eniga om att vi måste arbeta förebyggande och just skademinimera. Vi är eniga om att de som behöver hjälp med sitt missbruk också ska få det. Det är just här utskottet vill lägga energi, inte genom förslag som uppfattas som en förenkling när det gäller att få ta del av narkotika.

Vi vet dessutom att en stor del av de kriminella gängen finansieras av just narkotikaförsäljning. Människors missbruk och öden ska inte finansiera våra gängkriminella. Narkotikan är inte legaliserad i våra nordiska länder, och den hållningen är vi i utskottet eniga om att hålla fast vid.