29. Ulf Kristersson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
29
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Jag kan fatta mig mycket kort, för min ärade finländska kollega sa i princip exakt vad jag hade tänkt säga.

Vi har cybersäkerhetsfrågorna, alldeles uppenbart. En mer finländsk inställning till allmänna beredskapsfrågor skulle jag anbefalla för svensk del. Det tror jag är mycket klokt. Sedan har vi, inte minst, frågan om att inte göra sig alltför ensidigt beroende av länder i viktiga försörjningsfrågor, där konsekvenserna kan bli katastrofala. Vi har sett det i energiförsörjningen, och vi ser det i en del digitala sourcingfrågor. Vi kan se det också när det gäller mineraler och metaller. Det finns ganska mycket som vi skulle kunna samarbeta om också i dessa frågor.