291. Angelika Bengtsson (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
291
Talerrolle
UVN
Status
Waiting for transcription
Dato

Utskottet har beslutat om vissa sakpolitiska områden som vi ska jobba vidare med mer ingående under kommande år. Där ingår inte innehållet i medlemsförslaget. Än har det inte funnits en majoritet för det, utan det är i så fall någonting man får lobba för, titta vidare på och ta upp igen i utskottet. Utskottet var väldigt tydligt med att det i dag inte finns någon majoritet för medlemsförslaget. Det finns i dag ingen majoritet för att titta vidare på det, utan det är i så fall någonting som medlemmarna i utskottet får arbeta med och diskutera framöver och under nästkommande möte. I dag och när vi beslutade om det här fanns det ingen majoritet för det, och vi var tydliga i sakfrågan.