30. Sebastian Tynkkynen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
30
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Arvoisa herra presidentti! Tahtoisin kiittää kaikkia teitä pääministereitä siitä, että olette niin vankkumattomasti tuominneet Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan ja teidän maidenne hallitukset ovat myöskin voimakkaasti tukeneet Ukrainaa. Tällä hetkellä kuitenkin on niin, että kyse ei pelkästään ole enää sodasta, vaan kyseessä on myös samaan aikaan kansanmurha. Tällä hetkellä paljon ukrainalaisia lapsia pakkosiirretään Venäjälle ja ukrainalaisten identiteettiä ihan tarkoituksella ollaan tuhoamassa.

Ukraina on pyytänyt, että eri maailman valtioiden hallitukset tuomitsisivat tämän, mitä nyt tapahtuu, ihan virallisesti kansanmurhana. Näin ovat esimerkiksi tehneet jo seuraavat maat: kaikki Baltian maat, Puola, Kanada, Tšekki ja Irlanti. Haluaisin kysyä teiltä, pääministerit: onko teidän hallituksissanne käyty keskustelua siitä, että teidän hallituksenne tulisi joko pääministerin tai ulkoministerin osalta ulos ja tuomitsisi nyt virallisesti sen, mitä Ukrainassa tapahtuu, myös kansanmurhana? Tätä ukrainalaiset ovat pyytäneet.

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade herr president! Jag vill tacka alla statsministrar för att ni så beslutsamt har fördömt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och för att regeringarna i era länder också uttryckt sitt starka stöd för Ukraina. Nu är det dock så att det inte bara handlar om krig, utan samtidigt också om folkmord. Stora mängder ukrainska barn tvångsförflyttas till Ryssland och man försöker avsiktligt förinta ukrainarnas identitet.

Ukraina har bett regeringarna i världen att officiellt fördöma detta som ett folkmord. Bland andra följande länder har gjort det: alla de baltiska länderna, Polen, Kanada, Tjeckien och Irland. Jag skulle vilja fråga er, statsministrar: Har era regeringar övervägt att under ledning av statsministern eller utrikesministern officiellt fördöma det som sker i Ukraina också som folkmord? Ukrainarna har bett om det.