322. Johanna Karimäki (Replik)

Information

Arvoisa presidentti! Kiitos sosiaalidemokraattiselle ryhmälle tärkeästä aloitteesta. Tämä sopii hyvin yhteen myös vasemmistovihreän ryhmän aloitteen kanssa, jossa vaadittiin parempia ilmastotoimia ja fossiilisista polttoaineista luopumista nopeutetulla aikataululla.

Kuten IPCC meitä muistutti, hiilinielut ovat hyvin tehokas ja tärkeä keino ottaa talteen ilmasta hiilidioksidia. Se on paljon helpompi konsti kuin esimerkiksi laittaa syvälle maan alle hiilidioksidia. Tämä on luonnollinen keino ja myös tukee luonnon monimuotoisuutta.

Onko teillä arviota siitä, voisimmeko yhteispohjoismaisesti lisätä metsiensuojelua ja suojeltua pinta-alaa? Toki maaperän hiilinielut ja suot ovat myös tärkeitä kysymyksiä, mutta se, että meillä olisi riittävästi metsien hiilinieluja, on tulevaisuuden kannalta olennaista.

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Tack till den socialdemokratiska gruppen för ett viktigt förslag. Detta passar väl ihop med den vänstergröna gruppens förslag som krävde bättre klimatåtgärder och en avveckling av fossila bränslen i ökad takt.

IPCC påminde oss om att kolsänkorna är ett mycket effektivt och viktigt sätt att absorbera koldioxid ur luften. Det är mycket effektivare än att till exempel lagra koldioxid djupt under jorden. Det är en naturlig metod och stöder också den biologiska mångfalden.

Tror ni att vi nordiska länder tillsammans kunde öka skyddet av skogarna och den skyddade arealen? Visserligen är kolsänkorna i jorden och myrarna också viktiga, men det är viktigt med tanke på framtiden att vi har tillräckligt med kolsänkor i skogarna.