326. Tone Wilhelmsen Trøen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
326
Speaker role
UVN
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Vi kjenner alle til de store samfunnsmessige, men også helsemessige utfordringene som covid-19-pandemien har bragt med seg. Det velferdsutvalget er helt enige om, er at vi mangler kunnskap og kanskje også anerkjennelse for den postvirale sykdommen som heter «long covid».

Mange av våre innbyggere sliter med ettervirkninger av en pandemi som på mange måter har satt hele samfunnet vårt ut i lange perioder. Utvalget ønsker å sette fokus på en avklaring av hvordan «long covid» defineres, og at vi i Norden sannsynligvis ennå ikke har sett alle postvirale sykdommer i kjølvannet av pandemien.

Kunnskap og erfaring fra hele Norden står sentralt når vi skal skaffe oss og få en kvalifisert gjennomgang og sikre god behandling for mennesker i Norden som har fått «long covid»-sykdom. Det er et samlet utvalg som stiller seg bak dette forslaget, og vi mener også at dette er et veldig godt eksempel på at her løfter vi bedre i fellesskap enn hver for oss alene som land.