328. Stein Erik Lauvås (Hovedindlæg)

Information

Type
Hovedindlæg
Talenummer
328
Talerrolle
UVU
Status
Waiting for transcription
Dato

Takk, president – vi skal forsøke å følge oppfordringen om å være raske.

Dette handler om bærekraft, nå også i turistsektoren. Det fokuseres i stor grad på klimaforandringer og hvordan vi benytter oss av vår natur, og det er også mange turister som etter hvert etterspør bærekraftige turistopplevelser. Det fører igjen til at det er mange aktører i turistbransjen som hevder at de faktisk driver bærekraftig, og mange innfører også ulike elementer i den forstand.

Så er det litt vanskelig å se hva som er reelt bærekraftig turisme, og det finnes mange ulike organisasjoner og initiativer i forbindelse med dette. Dette forslaget har til hensikt å skape et mer sammenhengende sett av kriterier, som turistaktørene i Norden da skal leve opp til for å kunne markedsføre seg som bærekraftige. Man kan selvsagt også se på om man skal innføre et mer gradert sertifiseringssystem, slik at man har noe å strekke seg etter innen næringen.

Vi foreslår derfor at Nordisk ministerråd innfører en sertifiseringsordning for bærekraftig turisme, og at man utarbeider et sammenhengende sett av kriterier for bærekraftig turisme som omfatter alle deler av turismesektoren, med en tilhørende konsekvensanalyse for de tiltakene man velger å innføre.