339. Pyry Niemi (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
339
Person
Speaker role
S-gruppen
Date

Fru president! Detta är viktiga frågor, och jag vill framför allt tacka våra finska kollegor för information och input kring den nationella rådgivningskommitté som finns i Finland. För er som inte känner till det kan jag berätta att jag är Nordiska rådets representant i Gränshinderrådet eftersom jag är ordförande också i utskottet för tillväxt och utveckling. Det innebär att jag får följa arbetet mycket nära. Jag kan säga att vi i Gränshinderrådet i år förmodligen, vad jag förstår, kommer att slå rekord när det gäller att lösa ut gränshinder. Det är 13-14 stycken och kanske fler. Det är bra, och vi är väldigt glada för det. Vi kan tacka våra kloka och duktiga tjänstemän för detta. Gränshinderrådet ligger ju under ministerrådet.

Vi har också en gränshindergrupp här i Nordiska rådet där det finns representanter från varje utskott. Ni som är nya ledamöter - ta en funderare på om ni är intresserade av att delta i detta viktiga gränshinderarbete! Ta kontakt med respektive gruppledare! Det finns plats där, och gruppen leds av Katri Kulmuni från Mittengruppen.

Jag vill ändå rikta en signal. Det finska exemplet är jättebra, och det ska vi ta med oss. Vi gillar det, och vi tycker som sagt att det är väldigt bra. Det kände vi också i utskottet. Men det är också viktigt att respektera de olika ländernas kanske lite olika förutsättningar i detta. Som jag sade i går måste vi vara ärliga och säga att det är endast regeringarna som kan ta tag i de här frågorna på ett konstruktivt och framsynt sätt. Nu måste också regeringarna lyssna till våra signaler om att organisera gränshinderarbetet på ett så bra sätt som möjligt så att gränshinder förebyggs i alla lägen vid implementering av lagstiftning och/eller i existerande lagstiftning. Vi yrkar bifall till förslaget.