343. Anders Eriksson (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
343
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tack, herr president! Jag ska ta det helt kort. Jag har respekt för vad Lulu Ranne säger. Vi ska inte agera på ett sådant sätt att det leder till fattigdom, som du uttryckte det, det ska vi inte göra. Och det var därför jag också sade i presentationen att det att här och nu att ta ett beslut och säga att så här ska det vara skulle vara förödande för sjöfarten, men vi pekar på riktningen.

Sedan kritiken som du hade mot miljöindexet tror jag är obefogad. Ett miljöindex kan vara ett väldigt starkt försäljningsargument framöver, och då behöver man på något sätt certifiera att jo, det här är en miljövänlig sjöfart. Så ett miljöindex tror jag kommer tillföra mycket för sjöfarten. Man ska inte se det som något hot. Jag noterade på ett möte på tisdagsmorgonen med Norges näringsminister att han sa precis samma sak, att det här kommer att vara en stort försäljningstillgång framöver. – Tack.