364. Simon Elo (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
364
Person
Speaker role
Sannfinländarna (udenfor partigruppe)
Date

Myönnän, että edustaja Bielerin nostamat näkökulmat ovat ihan relevantteja. Niitä vain ei ole tullut esiin siinä keskustelussa, jota itse olen käynyt tästä asiasta edustajien kanssa. Ne perustelut ovat olleet paljon epävirallisempia, enkä niitä tässä halua mainita, koska ne eivät minusta ole perusteltuja.

Siksi, että tästä asiasta on käyty jo kuukausia, ellei jopa vuosia keskustelua, näen, että käytännön ratkaisutkin pystyttäisiin hoitamaan tarvittaessa. Tämä esitys tämän alkuperäisen esityksen käsittelystä tässä istunnossa on mielestäni perusteltu ja hyvä. Sen tässä tein. Siltä pohjalta haluaisin, että edetään.

Kunnioitan totta kai demokratiaa. Katsotaan, miten äänestyksessä käy. Se on myös osa pohjoismaista perintöä, että tarvittaessa sitten äänestetään.

Skandinavisk oversættelse

Jag medger att de synpunkter ledamot Bieler lyfte fram är helt relevanta. De kom bara inte fram i den diskussion som jag själv har fört med ledamöter i den här frågan. De argumenten har varit mycket mer inofficiella, och jag vill inte nämna dem eftersom jag inte finner dem motiverade. Den här frågan har diskuterats i flera månader, kanske till och med år, och därför anser jag att vi vid behov kunde nå praktiska lösningar. Jag tycker att detta förslag, att behandla det ursprungliga förslaget vid denna session, är motiverat och bra. Det har jag gjort här. Jag ville att vi skulle utgå ifrån det. Självklart respekterar jag demokratin. Vi får se hur det går i voteringen. Det är också en del av det nordiska arvet att vi voterar vid behov.