37. Anders Eriksson (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
37
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Statsministrarnas högtidliga deklaration om att Norden ska vara världens mest integrerade region år 2030 är ett bra mål som vi alla vill jobba för. Men jag vill påminna om att det bara är åtta år dit. Pandemin visade tydligt att vi har en lång väg att vandra innan Norden är världens mest integrerade region.

Jag anser att högtidliga deklarationer måste ersättas av intensivt och målrinriktat arbete. Samarbetet mellan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet måste bli avsevärt bättre, snabbare och mer fokuserat. Till exempel har vi i vissa utskott väntat i fyra år på att få till stånd en politisk dialog, och det är inte acceptabelt. Detta visar att statsministrarnas deklaration i värsta fall kan bli tomma ord. Det kan uppfattas som en detalj, men det är en vikltig detalj. Därför frågar jag: Vad tänker statsministrarna göra för att sätta handling bakom orden i deklarationen?