381. Tore Storehaug (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
381
Speaker role
Udvalget for Velfærd i Norden
Date

Jeg skal presentere velferdsutvalgets betenkning om medlemsforslag om økt samarbeid mellom de nordiske helsevesenene. De siste årene har de nordiske helsevesenene utviklet seg mye og utviklet seg i linje med Könberg-rapporten om det framtidige nordiske helsearbeidet, med de retningslinjene som der ble lagt. Forslaget som nå ligger til behandling, ble lagt fram av den sosialdemokratiske gruppen og tar utgangspunkt i en del av den pågående innsatsen for å bedre det nordiske samarbeidet og satsingene på høyspesialisert behandling og enkeltdiagnoser og ikke minst e-helse.

Behandlingen som har vært i utvalget, bygger på informasjonshenting om det pågående samarbeidet og en høring til de nasjonale myndighetene, og utvalget har kunnet konstatere at det finnes ganske stor støtte for å kunne øke samarbeidet mellom de nordiske helsevesenene på relevante områder.

Det finnes her gode eksempel som skjer i dag. Fra den norske debatten kan en bare tenke på Tynset sykehus, men også eksempel som viser at en trenger å få til bedre samarbeid, for i forlengelsen av debatten om Tynset sykehus viser det seg at det finnes grensehinder fordi en mangler god kollektivtransport for dem som skal benytte seg av pasienttjenester på forskjellige sider av grensen. Ellers kunne jeg tatt opp tråden fra Ketil Kjenseths innlegg om urfolks rettigheter og hvordan DPS-en i Kautokeino har et godt arbeid, men også trenger å få en styrket nordisk dimensjon over seg.

Utvalget har samlet seg om å foreslå for det nordiske ministerrådet "att främja nordiskt samarbete kring digitalt vårdsamarbete" for å "dra nytta av varandras erfarenheter vad gäller (...) digitaliseringen inom vården, att vidareutveckla det nordiska samarbetet inom högspecialiserad behandling av sällsynta sjukdomar/diagnoser, att vidareutveckla det nordiska folkhälsosamarbetet och arbeta aktivt för att säkra jämlik vård".

Her ser en også den nordiske folkehelsearenaen som en viktig aktør som en ønsker sterkere policy-innretning på. Som det blir anbefalt i svaret fra det nasjonale nivå: "undersöka närmare samverkan mellan de nordiska sjukvårdssystemen inom patologi, onkologi, reumatiska sjukdomar, organtransplantationer, brännskador, epilepsi" osv. Ut fra det gjeldende regelverket om pasientmobilitet innenfor EU og de felles nordiske konvensjonene har vi en god sosial trygghet, men vi har en felles styrke som vi må forbedre og utvikle sterkere innen helsevesenet vårt for å kunne forholde oss til de nordiske utfordringene som vi også skal løse sammen framover.