382. Nina Sandberg (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
382
Person
Speaker role
S-gruppens talsperson
Date

Jeg tar ordet fordi dette var opprinnelig et medlemsforslag fra den sosialdemokratiske gruppen. Jeg tar ordet av to grunner: Den ene er å si litt om bakgrunnen for forslaget, og den andre er å understreke betydningen av at det ble såpass godt mottatt i høringene i de nordiske landene.

Jeg bruker for enkelhets skyld tremen sjukvård i innlegget mitt. Man kaller det ulike ting - i Norge heter det kanskje spesialisthelsetjeneste - men det handler om profesjonell behandling av syke og skadde.

Opprinnelsen til forslaget er at sosialdemokratene jobber for gode velferdstjenester til alle, uansett bosted og bakgrunn. Den nordiske befolkningen bor både spredt og i byer. Noen har ganske langt til behandling når man blir syk eller skadd. Formålet med dette forslaget er å åpne opp sjukvården mer enn i dag, utnytte kapasiteten bedre, gjøre det enklere å søke og få sjukvård i hele Norden, der da hjemlandets sjukvårdsystem finansierer det. Målet er lik tilgang og høy kvalitet for alle uansett hvor man bor, og her må offentlig helsetjeneste gå i front og legge til rette. Dagens samarbeid mellom sykehusene er et godt utgangspunkt. Det kan utvikles betydelig mer og på ulike måter, som skissert i forslaget. Det svarer også ganske godt til Könberg-rapporten.

Når det gjelder høringene, er vi opptatt av hva de berørte mener. Vi er derfor glad for og vil fremheve at dette forslaget har fått bred positiv respons. Vi setter også pris på at utvalgets medlemmer la vekt på dette i sin støtte til forslaget, og håper forsamlingen som helhet gjør det samme, for en bedre sjukvård for alle i hele Norden.