39. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
39
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg vil følge opp med ett eksempel på noe Norden gjør på klimateknologiområdet, og det handler om fangst og lagring og bruk av CO2. Der har Island en særegen erfaring, helt unik for Island. Norge har sin erfaring med at vi kan deponere CO2 2000–3000 meter under havbunnen, og vi vet at det er en sikker form for lagring. Vi vet at Danmark arbeider med dette. Jeg har besøkt avfallsverket utenfor København. Det er CO2 som det ikke går an å bli kvitt – man kan redusere utslipp, men man kan ikke bli helt kvitt det.

Dette er en teknologi som EU nå beskriver som helt avgjørende for å nå målene i 2030, og da er mitt poeng: Hvis vi gjør det vi gjør i Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland, er det bra. Men hvis vi klarer å ta denne tematikken inn i de europeiske samarbeidsorganene, inn i FN, inn i Sharm el-Sheikh og sette dagsorden der: Da tar vi en nordisk erfaring vi har vist, over på en annen arena hvor de kan få større gjennomslag. Det er et eksempel på å levere på den visjonen vi har for 2030, som vi skal bruke all kraft på i tiden som kommer.