47. Ulf Kristersson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
47
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Nej, detta är ingenting som vi har diskuterat. Som jag sa alldeles nyss har jag stor respekt för att varje land fattar sina egna inrikespolitiska beslut, och jag brukar inte lägga mig i hur andra länder sköter sina angelägenheter. Jag tror att det är en ganska bra grund. Däremot finns det ju alltid utrymme för att frivilligt lära sig av varandra.

Min regering har av rätt uppenbara skäl bestämt sig för att lägga om invandringspolitiken. Man kan tycka väldigt olika, men vi gör bedömningen att Sverige inte längre kan ha ett väldigt mycket högre mottagande än till exempel grannländerna och att Sverige har problem med integrationen som vi nu måste göra någonting åt. Detta har inte fungerat bra i Sverige.

Det är vårt motiv för att lägga om vår politik. Jag har all respekt för om andra länder fattar andra beslut.