48. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
48
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Først har jeg lyst til å si at vi alle nå står i en situasjon hvor vi mottar et høyt antall ukrainske flyktninger. Det mener jeg er en innsats som går bra i de nordiske land. Det er høye antall – vi har aldri før mottatt og bosatt så mange på så kort tid, og det skjer med små sosiale omkostninger og stor støtte i lokalbefolkningene, selv om det også er utfordringer.

Når det gjelder asylmottak i Afrika, er jeg ikke for det.