51. Tobias Drevland Lund (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
51
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tusen takk, president!

La meg først starte med å takke statsminister Støre for et veldig tydelig svar angående asylmottak i tredjeland. 

Mitt spørsmål går til den svenske statsminister Kristersson, for i den nye regjeringserklæringen i Sverige kan man lese at politiet skal opprette egne visitasjonssoner, det skal bli tillatt å føre anonyme vitner, det skal strammes kraftig inn på overvåkning av personer som ikke frivillig reiser fra landet, med elektronisk overvåkning bl.a., og i tillegg skal den svenske regjeringen også utrede og gå igjennom velferdsordningene og redusere fordelene for mennesker uten statsborgerskap.

I justispolitikken pleier det å være sånn at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Derfor er mitt spørsmål til Kristersson: Er ikke statsministeren redd for at dette vil føre til mistenkeliggjøring overfor enkelte grupper i landet hans? Og mener han at denne type politikk fører til større og bedre integrering og mer tillit til hverandre som mennesker i Norden?