52. Ulf Kristersson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
52
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Jag noterar ett stort intresse för den nya regeringen i Sverige. Det uppskattar jag! Jag bryr mig inte så mycket om insinuationerna i frågan utan konstaterar bara att man kan tycka olika om de här sakerna. Vi har i Sverige grövre brottslighet än i de flesta andra länder, och vi har de senaste åtta tio åren sett en utveckling som är helt oacceptabel. Vi har färre metoder och verktyg för att bekämpa brottsligheten.

Mina väljare, i mitt land, kräver förändring. Den tänker vi åstadkomma.

Ingen är skyldig till någonting förrän den är dömd för någonting; självklart är det så. Men det är alldeles uppenbart att polisen i Sverige, precis som i andra länder, behöver ha verktyg för att kunna följa organiserad kriminalitet på ett mycket bättre sätt. Man måste kunna freda människor som bor i områden där de utsätts för öppen narkotikahandel, omfattande vapenhandel eller trakasserier. Allt detta tycker vi att människor har rätt att kräva att politiken tar på ett större allvar än vad som hittills har skett. Jag har all respekt för om frågeställaren tycker tvärtom.