53. Jorodd Asphjell (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
53
Talerrolle
Den Socialdemokratiske Gruppe
Status
Waiting for transcription
Dato

Takk, president!

Som sagt her tidligere: På søndag starter FNs klimatoppmøte i Egypt i Sharm el-Sheikh – en av de viktigste møteplassene for alle som er opptatt av klimaendringene og hvordan vi skal forbedre verdenssituasjonen. Norden som region har som sin visjon å være verdens mest bærekraftige og integrerte region – og det er knyttet til miljø.

Mitt spørsmål går til alle: Hvordan kan dere som statsministre, når dere skal dit, være med på å påvirke en felles agenda på vegne av Norden, slik at vi kan både nå våre mål og være med på å bidra til en annen verdensordning knyttet til klimaspørsmål?