55. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
55
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg slutter meg til Islands statsminister. Vi har noen ulikheter, men vi har også noe som er felles, og det er målet innen 2030. Det er et europeisk mål som Norge og Island har sluttet seg til.

Så har vi noen forpliktelser fra siste COP, nemlig å øke klimafinansieringen. Vi har fra norsk side bestemt oss for å doble den klimafinansieringen. Det har også Island gjort. Her kan hvert land gi sine løfter, noe som sender et klart signal.

Sharm el-Sheikh vil også ha en del temaer av aktualitet. Jeg har reist et tema denne uken, og det er for å vise at vi tar resultatet i Brasil på alvor. Derfor har den norske klimaministeren sagt klart fra at Norge igjen er klar til å igangsette skogredningsprogrammet i Amazonas, som ble avbrutt i 2019 fordi president Bolsonaro lot skogen brenne ned.

Dette er tiden for å si klart fra at verdenssamfunnet er villig til å stille opp igjen for å støtte det prosjektet som er helt avgjørende for å lykkes i klimaarbeidet. Vi kan også fortsette å forsterke forpliktelsene våre, gjenta forpliktelsene våre på metan, som vi kom med i Glasgow, og Norge og en del andre land har også et særegent initiativ på grønn skipsfart, som er et område hvor vi har spesiell kompetanse. Alt det Norden kan gjøre sammen der, er bra, og det skal vi også snakke om når vi kommer til Sharm el-Sheikh.