57. Jonas Gahr Støre (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
57
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Det var ikke et samarbeid som Danmark la opp til at skulle inkludere hele Norden på dansk initiativ. Det er et samarbeid som er knyttet opp til en del ganske spesielle satsinger med «energiøer» utenfor Danmark i forbindelse med hydrogen og transport. Det er et spennende prosjekt nær den danske og europeiske kyst. Det vi fra norsk side ser for oss, er at vi i løpet av de neste fem–ti årene vil utvikle det som kalles et nordsjønett, nemlig at vind produsert fra den britiske kyst, den norske kyst, den svenske kyst, den danske, den belgiske og den nederlandske kyst kan kobles opp til noe som blir en viktig kilde for fornybar energi.

Så vil det være ulike strategier innenfor hydrogen, og der opplever jeg at det er stort engasjement i europeiske land når det gjelder både å kunne bruke gass til hydrogen hvis vi lykkes med karbonfangst og -lagring, og å utvikle hydrogenverdikjede fra vind. Alle disse initiativene er bra, og de bør ikke stå i konflikt med hverandre. De nordiske land har så god kontakt. Danmark har nå lansert en mer global havvindsatsing også, som Norge støtter, og som er en god idé. Vi kommer helt sikkert til å snakke om havvind når vi kommer til Sharm el Sheikh.