59. Ulf Kristersson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
59
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Energipolitiken är ju i allt väsentligt väldigt inhemsk. Olika länder har olika energipolitik, olika traditioner och olika förutsättningar. Det märkte vi inte minst när vi häromdagen satt på Europeiska rådet och diskuterade gasförsörjningen och gasens betydelse för olika länder i Europa. Men även om det är på det sättet tror jag att alla länder är besjälade av en gemensam nämnare: att göra oss fossilfria.

För svensk del ser jag vattenkraftens även fortsättningsvis stora betydelse och vindkraftens betydelse; vi kommer att expandera vindkraften med 80 procent de kommande åren. Jag ser också mer stabil och planerbar kraft i Sverige i form av kärnkraft. Alla dessa har sin plats i det samlade energisystemet om man ska göra sig helt fossilfri.