6. Ulf Kristersson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
6
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Kära vänner! Låt mig allra först uttrycka hur djupt tacksamma vi svenskar är för allt det stöd som vi har fått från alla er andra i samband med att Sverige och Finland ansökt om medlemskap i Nato i våras. De nordiska ländernas snabba ratificeringar och den norsk-dansk-isländska solidaritetsförklaringen sätter vi väldigt stort värde på.

Natoprocessen har än en gång påmint oss om betydelsen av riktigt nära nordiska relationer. Vårt samarbete i Norden om försvars- och säkerhetsfrågor kommer att stärkas ytterligare av ett kommande svenskt och finskt Natomedlemskap. Det tog oss svenskar några decennier att komma till samma slutsats som ni andra drog långt tidigare. Men det bekräftar bara än en gång att vi har mycket av lära av varandra.

Vi står nu gemensamt inför de största utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid. Med invasionen av Ukraina den 24 februari har Ryssland brutit freden i Europa, brutit mot folkrätten och brutit med den europeiska säkerhetsordningen. Rysslands krig mot Ukraina visar att den fria världens regler och principer måste försvaras även i vår egen tid.

De nordiska länderna tillhör världens friaste och världens fredligaste. Vi har ett gemensamt ansvar att tydligt försvara frihetens ideal, för makt går inte före rätt.

Redan i dag koordinerar vi ofta våra länders engagemang i Europa och i världen. Det är min förhoppning att det samarbetet kommer att bli ännu tätare, ännu starkare och ännu mer framgångsrikt. Från svensk sida ser vi ett stort värde även i det bredare nordisk-baltiska samarbetet. Vi kan stärka vår förmåga att agera gemensamt, till exempel i viktiga EU-frågor.

De nordiska ländernas globala ledarskap är extra påtagligt i klimatfrågan och i den gröna omställningen. Nordiska företag är världsledande i utvecklingen av nya klimatsmarta produkter, tjänster och teknologier. I min regeringsförklaring i Stockholm för två veckor sedan betonade jag betydelsen av att föra samman miljö-, klimat och energipolitiken eftersom klimatet börjar och slutar med energiproduktion. Jag underströk att politiken måste bli en offensiv partner till företagens klimat- och hållbarhetsarbete. Näringslivet i våra länder har blivit en ny miljörörelse.

Genom ännu mer innovation och ännu starkare samarbete är jag övertygad om att vi i Norden kommer att uppnå våra högt ställda mål som världens mest hållbara och världens mest integrerade region 2030.