69. Jessica Polfjärd (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
69
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Herr president! Först och främst vill jag rikta ett stort tack till den isländska statsministern Katrin Jakobsdotter för en väldigt intressant presentation. Det vi har kunnat höra är frågor som är viktiga både för Nordiska rådet och förstås även för Island och som har en fin nordisk prägel. 

Vi tar upp unga i Norden. Det handlar om Generation 2030. För de som är unga, födda runt år 2000, har FN:s hållbarhetsmål extra stor betydelse. Det är därför av stor vikt att Islands program integrerar FN:s hållbarhetsmål i programmet - för första gången någonsin. Det tycker vi är positivt. Nordiska rådet har också varit mycket engagerat i digitaliseringsfrågor och i havsfrågor, mycket på initiativ från Island. Till exempel handlade årets temadebatt i samband med rådets senaste temasession i Akureyri om just haven. Det är också en fråga vi kommer att återfinna i det svenska ordförandeskapets program för 2019, när Sverige tar över. Det är därför glädjande att se hur rådets och ministerrådets fokusområden sammanfaller och att vi har en delad agenda. 

Herr president! På Nordiska rådets vägnar skulle jag vilja lyckönska Island och Nordiska ministerrådet med programmet. Vi ser fram emot ett väldigt gott samarbete från Nordiska rådets sida.