82. Vivian Motzfeldt (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
82
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tak. I denne tid har vi været vidne til, hvordan en brutal og uacceptabel gerning i forbindelse med krigen i Europa kan påvirke og give aftryk globalt med betydelige konsekvenser for vores hverdag.

Naalakkersuisut og Inatsisartut har sammen med en stor del af det internationale samfund og særlig vore allierede vedtaget en række indgribende sanktioner mod Rusland. Udviklingen i Ukraine  og ikke mindst covid-19-pandemien, som har ramt verdens lande, inklusive vore egne, understreger netop, hvor afgørende internationalt samarbejde og kontakter er.

Konsekvenserne af russernes invasion har også sat sine spor i det arktiske samarbejde. For første gang i Arktisk Råds historie blev rådets arbejde sat på pause i foråret - et samarbejde, som normalt i høj grad bidrager og er til fordel for os, befolkningen i andre regioner og ikke mindst for oprindelige folk i Arktis.

Vi fortsætter med at prioritere, at Arktisk Råd skal bestå på længere sigt. Vi, der rent faktisk lever i Arktis, ser ikke noget alternativ til det konstruktive samarbejde, der har foregået gennem 25 år. Vi har nu foretaget en begrænset genoptagelse af aktiviteterne uden russisk deltagelse som et første skridt mod fortsat arktisk samarbejde.

I januar 2022 blev forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem Storbritannen og Grønland politisk skudt i gang. i juni måned i år besøgte formanden for Naalakkersuisut og naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel Canada i forbindelse med en grænsedragningsaftale om den maritime grænse mellem Grønland og Canada samt en aftale vedrørende en deling af øen Tartupaluk.

Den historiske aftale afslutter flere års forhandlinger mellem Canada, Grønland og Danmark om grænsen mellem Grønland og Canada og sender et vigtigt signal om, at det er muligt at løse grænsedragningskonflikter på en konstruktiv og fredelig måde. Det er forventningen, at den nye aftale kan blive en trædesten for øget samarbejde mellem Grønland og Canada, herunder mobilitet mellem inuit.

Formanden for Naalakkersuisut og Islands statsminister underskrev en samarbejdserklæring - declaration of cooperation - i oktober 2022, som bl.a. omhandler handel, fiskeri, vedvarende energi, turisme, landbrug og anlægsbyggeri. Det er en del af Naalakkersuisuts politik om, at vi skal samarbejde mere med vores venner og allierede. Tak.