83. Tobias Billström (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
83
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Ärade parlamentariker! Jag är glad över att i dag kunna delta i Nordiska rådets session och att kunna göra det som utrikesminister tillsammans med mina nordiska kollegor. Våra gemensamma intressen och värderingar och vår geografiska närhet har genom åren gjort det naturligt för oss i Norden att utveckla en gemensam politik för att möta dagens och morgondagens utmaningar. I tider som dessa, med de största utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningarna i modern tid, framstår detta som ännu tydligare.

Genom sitt orättfärdiga och illegala anfallskrig mot Ukraina har Ryssland brutit freden i Europa och brutit mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen. Omvärldens, inklusive de nordiska ländernas, kraftiga fördömanden av den ryska aggressionen och de illegala annekteringarna utgör ett tydligt och uthålligt stöd för den regelbaserade världsordningen. Det regelbaserade internationella systemet, respekten för FN-stadgan och skyddet av de mänskliga rättigheterna är grundläggande värden för vårt gemensamma nordiska arbete på utrikes- och säkerhetspolitikens område.

Sveriges nya regering, som tillträdde för bara två veckor sedan, har framhållit den stora vikt som den fäster vid det nordiska samarbetet. Ett närmare och starkare nordiskt samarbete är avgörande såväl för vår regions samlade inflytande i Europeiska unionen som för vårt bidrag till säkerhet inom ramen för Sveriges och Finlands kommande Natomedlemskap. Att kunna arbeta tillsammans nordiskt, liksom nordiskt-baltiskt, i olika forum är en styrka. Ett fortsatt och fördjupat nordiskt samarbete på det utrikes- och säkerhetspolitiska området är nu av ännu större betydelse. Vi kan även bidra till ökad säkerhet och stabilitet i vår del av Europa. När alla fem nordiska länder är medlemmar av samma försvarsallians skapas också förutsättningar för en ny nivå och ett nytt djup i detta samarbete. Jag ser fram emot att tillsammans med mina nordiska kollegor och er ledamöter i Nordiska rådet fortsätta arbetet för att Norden ska bidra till att upprätthålla den regelbaserade världsordning som är så viktig.