85. Tobias Billström (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
85
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Jag tackar ledamoten Tynkkynen för frågan. Jag tror att jag uttalade namnet korrekt. Det är en händelse som ser ut som en tanke att jag i går hade tillfälle att tillsammans med min kollega, Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt, besöka Estland och Tallinn, för att där i samtal med vår estniska kollega Urmas Reinsalu prata om det initiativ som Estland har lagt fram om en tribunal för att utreda krigsförbrytelser i samband med Rysslands aggression i Ukraina.

Detta initiativ, som Sverige och även Norge välkomnar, är naturligtvis något som kommer att diskuteras på högsta nivå under de kommande veckorna och månaderna. Vi tycker från Sveriges sida att detta är en bra idé. En sådan krigsförbrytartribunal skulle kunna ge de svar som jag tror att ledamoten Tynkkynen och även jag letar efter, nämligen i vilken omfattning det rör sig om när det gäller den typ av förbrytelser som lyfts upp.