87. Christian Juhl (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
87
Talerrolle
NGV-gruppen
Dato

Jeg bad blot om et svar på mit spørgsmål om de mafialignende forhold i byggebranchen og den kriminalitet, der udvikler sig i øjeblikket. Da Margot Wallström ikke nåede at svare på det, vil jeg bede en eller anden anden minister svare på, om der kan tages et initiativ.

Det er rent faktisk sådan, at kontrollen med især de udenlandske virksomheder og med de forhold, der er, er meget svag fra staternes side både i Sverige, Norge og Danmark, sådan at private har været nødt til at danne kontrolgrupper - og med "private" mener jeg fagforeninger - som så tager rundt og laver myndighedernes arbejde. Jeg vil spørge, om ikke vi snart skal have styr på den branche. Det var derfor, jeg spurgte til det. Et fælles initiativ kan være nødvendigt, fordi de her virksomheder overvejende arbejder over grænser og har én opgave i Stockholm og én opgave i Oslo og en tredje opgave i København. Så det er meget vigtigt med en koordineret indsats mod den slags kriminalitet.