87. Tobias Billström (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
87
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tack så mycket än en gång för frågorna!

Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det finns en rättslig historia i detta sammanhang som går tillbaka hela vägen till Nürnbergrättegångarna och de processer som i det sammanhanget slog fast hur omfattande de nazistiska förbrytelserna hade varit i Europa.

Något som vi bör ta in när vi diskuterar dessa frågor är att det finns ett rättsligt ramverk för att utreda omfattningen av vad Ryssland egentligen har ägnat sig åt i Ukraina, och det är viktigt. Det är i detta sammanhang som det estniska initiativet, som vi som sagt välkomnar, ska ses.