88. Veronica Thörnroos (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
88
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president, nordiska vänner, parlamentariker! Förr i världen, när jag var med i Nordiska rådet för ett tag sedan, var utrikespolitik absolut förbjudet att diskutera. Säkerhetspolitik var också absolut förbjudet att diskutera. Nu är det en annan tid. Och vad lär vi oss av det här? Vad är det för slutsats vi kan dra? Jo, vi kan dra den slutsatsen att Nordiska rådets arbete följer med sin tid. Man tar avstamp i historien, man arbetar i verkligheten och man siktar mot framtiden. Det är också därför Åland kan sitta med i en diskussion, i en debatt kring utrikespolitik.

Det säkerhetspolitiska läget har ändrats snabbt. Även om Åland är demilitariserat och neutraliserat påverkas även vår situation av det som pågår i omvärlden. De hybridmetoder där militära maktmedel blandas med politisk, ekonomisk samt informations- och cyberpåverkan har gjort att gränsen mellan normala förhållanden och andra konflikttillstånd har suddats ut. Säkerhetsläget i Finland och Europas närområden är både instabilt och svårt att förutse. I tillägg till detta har de regelbaserade internationella systemen och folkrätten delvis ifrågasatts av stormakterna.

Åland har ett strategiskt läge mitt i Östersjön. Trots de stora förändringarna i det säkerhetspolitiska läget som skett den senaste tiden är Ålands uppfattning fortsättningsvis att Ålands demilitarisering och neutralisering ska bestå. Demilitariseringen har funnits sedan 1856 och bekräftades och stärktes med neutraliseringen 1921, och min uppfattning är att det fortsatt bidrar till att öka stabiliteten i Östersjön. Det klargjordes även under Finlands Natomedlemskapsförhandlingar tidigare i år att Ålands särställning fortsatt är såväl nationellt som internationellt accepterad och inte påverkas av eller utgör ett hinder för ett finländskt Natomedlemskap.

Kära vänner! Det är viktigt att vi i Norden står upp för den internationella rättsordningen. Vi kan genom diplomati och medverkan i internationella organisationer verka för en återgång till respekten för internationell rätt och internationella avtal. Kanske kunde vi tillsammans arbeta strategiskt med dessa frågor. Det finska ordförandeskapsprogrammet i Nordiska rådet har föreslagit ett nordiskt framtidskonvent. Jag tror det kunde vara ett bra tillvägagångssätt. – Tack för att ni har lyssnat.