90. Helge Orten (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
90
Person
Speaker role
Præsidiet
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Russlands brutale og illegale angrepskrig i Ukraina har snudd opp ned på vår virkelighet, og krig i Europa er en realitet. I Nordisk råd er vi opptatt av mer nordisk samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken. Nå er det virkelig alvor, og utenriks- og sikkerhetspolitikk står høyt på dagsordenen. Det er også åpenbart at mer samarbeid og samhold med våre internasjonale partnere blir stadig viktigere, og vi er glad for at det er såpass mange internasjonale gjester til stede her i dag.

Snart er alle de nordiske landene med i NATO. Det er en utrolig mulighet på mange plan. Norden står for fredsbygging, demokrati, likeverd, rettsstat, menneskerettigheter og en regelbasert verdensorden. Dette er naturligvis verdier vi også tar med oss inn i NATO-samarbeidet.

Vi er glad for at utenriksministeren også er tydelig på verdien av økt nordisk samarbeid. Innbyggerne i de nordiske landene skal være trygge på at Nordisk råd vil presse på for at ord settes om til handling.

Nordisk råds strategi for samfunnssikkerhet ble enstemmig vedtatt på Nordisk råds sesjon i Stockholm i 2019. I den oppfordret vi de nordiske regjeringene til å vurdere hvordan Nordisk ministerråd best kan involveres i å støtte det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet, inkludert nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap.

Vi er i full gang med å oppdatere vår egen internasjonale strategi, som forventes å bli vedtatt på Nordisk råds temasesjon neste år. Det er mange som også tar til orde for en gjennomgang av Helsingforsavtalen.

På årets toppmøte med våre nære partnere i Baltic Assembly på Island i september hadde vi gjester fra Ukraina samt medlemmer fra den demokratiske opposisjonen fra Belarus og Russland. Det vi hørte, er rystende, og møtet gjorde sterkt inntrykk på oss alle sammen. Jeg vil på det sterkeste oppfordre utenriksministeren til å styrke den fellesnordiske koordineringen og utvekslingen av beste praksis for å hjelpe Ukraina samt å fortsatt støtte den demokratiske russiske og belarusiske opposisjonen. Fra Nordisk råds side vil vi også gjøre det vi kan for at dette skal være høyt på agendaen i årene framover.

Jeg ser fram til en god og konstruktiv dialog med de nordiske utenriksministrene og takker for muligheten til denne debatten og dialogen.