92. Michael Tetzschner (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
92
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Jeg kan bekrefte at presidiet er fornøyd med at ministerrådet har imøtekommet våre prioriteringer, som vi forhandlet i budsjettets sluttfase. Det var, som samarbeidsminister Jóhannsson nevnte, en utredning om biobrensel og dets bidrag til å løse miljøproblemene, en nordisk e-ID som kan anerkjennes gjensidig i alle land, bekjempelse av mikroplast samt digitalisering av helse- og omsorgssektoren.

Imidlertid står det uløst hva det fremtidige skjebnen finansieringsmessig vil være for de fire nordiske institusjonene som vi har, nemlig finansieringen av Nordisk institutt for teoretisk fysikk, instituttet for sjørett, instituttet for Asia-studier samt Nordisk vulkanologisk institutt. Det må finne en løsning. Vi er også opptatt av at det ikke forsvinner ut av den politiske horisont ved at det blir et underbruk av NordForsk.

Ellers er vi meget tilfreds med de forbedringer som selve budsjettdokumentet har gjennomgått. Det er til å få forstand av. Det betyr selvfølgelig også at rådets medlemmer vil ha sine egen oppfatninger av om vi treffer blink i disse prioriteringene.

For øvrig vil jeg legge til som en personlig bemerkning at jeg synes vi skal bidra til - siden det ble nevnt - arrangement av vinter-OL, og at vi alle sammen kan legge inn et godt ord for at Sverige skal arrangere dette for første gang, på egen omkostning. Så skal vi nok skru på tven når de endelig får det.