98. Jouni Ovaska (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
98
Person
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Päinvastoin, olemme täällä juuri sen takia, että mietimme, miten lisäämme vakautta, rauhaa ja turvallisuutta Pohjoismaissa ja koko maailmassa, ja sen eteen me teemme töitä. Mutta sen lisäksi on järkevää, että me yhteistyössä mietimme, miten me säästämme rahaa, miten me paremmin teemme yhteisiä hankintoja ja vastaamme kriiseihin yhdessä emmekä vain yksittäisinä jäsenmaina.

 

Skandinavisk oversettelse

Tvärtom, vi är här just för att dryfta hur vi kan öka stabiliteten, freden och säkerheten i de nordiska länderna och i hela världen, och det är det som vi arbetar för. Men det lönar sig också för oss att samarbeta i syfte att spara pengar, bättre kunna genomföra gemensamma upphandlingar och bemöta kriser tillsammans och inte bara som enskilda medlemsländer.