Anders Samuelsen (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
201
Talerrolle
Udenrigsminister, Danmark
Dato

Tak for det. Kære Præsidium, medlemmer af Nordisk Råd og ministerkollegaer: Jeg vil gerne takke Nordisk Råd for en god debat og min norske kollega for fremlæggelsen af dette års redegørelse om udenrigspolitik. Den viser, at det nordiske samarbejde kan give god merværdi på en række områder. Jeg vil gerne supplere i forhold til to aspekter: For det første behovet for en stærk fælles stemme i regionen og for det andet behovet for et fortsat godt transatlantisk samarbejde.

Vi er vidner til det værste trusselsbillede i Europa siden Murens fald. I Østersøregionen kan vi særlig mærke det. De nordiske lande er godt rustede til i fælleskab og i et tæt samarbejde med vores baltiske venner at bidrage til håndteringen af mange af udfordringerne igennem f.eks. NATO, EU og FN. Samarbejde og solidaritet er afgørende i vores reaktion på Ruslands ageren i regionen.

Også når vi ser mod vest, er billedet et andet end for bare 1 år siden. Trumpadministrationens politikker har sat spørgsmålstegn ved USA’s engagement i f.eks. klimadagsordenen og i forhold til frihandel. Som nære allierede har vi nordiske lande derfor en vigtig opgave i at fortsætte og fastholde samarbejdet med USA – også på områder, hvor der ikke er enighed. Det er til fordel for borgere og virksomheder, for vores sikkerhed og for vores velstand.

Lad mig så slutte af med en positiv tone, sådan som også den norske udenrigsminister gjorde: Selv om vi står over for udfordringer, må vi ikke glemme, at vi også står over for en verden med enorme muligheder. Globaliseringen har skyggesider – ja, det har den – men de egentlige tabere er dem, der ikke er en del af globaliseringen, så vi skal inkludere flere i globaliseringen. Vores opgave er at sikre, at alle får del i de positive aspekter af den teknologiske udvikling og goderne fra fri handel mellem lande. Tak for ordet.